[ KMUTT ]
 
Help ให้ความช่วยเหลือสําหรับคุณ
[ back to Home ]

บทนํา
Netscape
การใช้ภาษาไทย   
การปรับ JavaScript   
การปรับ Style Sheets   
การปรับแต่งทั่วไป   
Internet Explorer
การใช้ภาษาไทย   
การปรับแต่งทั่วไป   
::> ปัญหา (Problem)
 
 
::> ปัญหา (Problem) <::
ปัหาเรื่องการตัดคํา (ภาษาไทย) <::
  ในการแสดงภาษาไทยในเว็บบราวเซอร์ Netscape และ Internet Explorer จะพบข้อบกพร่องบ้าง แต่จะพบมากที่บราวเซอร์ของ Netscape คือ หลักการตัดคําของ Netcape จะตัดคําขึ้นบรรทัดใหม่ เมื่อมีการเว้นวรรคของข้อความ ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเว็บ The WebPage Assisted Instruction for Aluminium แห่งนี้ มีการเว้นวรรคบ่อยมาก จนทําให้บางท่าน ที่เคยอ่านหนังสือมาก่อนไม่ค่อยชอบ แต่ก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วย...
ต่อไปเรามาดูข้อผิดพลาดของเว็บบราวเซอร์ Internet Explorer กันบ้าง IE จะตัดคําให้เราเอง โดยไม่ต้องมีการเว้นวรรคของข้อความ (ส่วนเวอร์ชั่นเก่า เช่น IE เวอร์ชั่น 4 บางรุ่นจะมีการตัดคําเหมือน Netscape อยู่) แต่ก็มีปัญหาตรงที่ว่า การตัดคําบางคํายังไม่ถูกต้องบ้างเล็กน้อย

ดังนั้นผู้ใช้คงตรงรอไปอีกระยะหนึ่ง ให้มีการพัฒนาเว็บบราวเซอร์ ที่มีการรองรับภาษาไทยมากกว่านี้ ..
ปัหาการแสดงคะแนนแบบฝึกหัด (เฉพาะ Netscape) <::
  แบบฝึกหัดที่บางท่านได้ลองทํามาแล้ว ทางเราใช้ JavaScript ในการตรวจสอบคําตอบ มันจะมีปัญหากับ Netscape ตอนการแสดงคะแนน จะเป็นเครื่องหมาย "????????" ออกมา แทนที่จะเป็นข้อความว่า "คุณได้คะแนนเท่าไหร่" ปัญหาดังกล่าวจะเกิดขึ้นเฉพาะ Netscape เท่านั้น (IE ไม่มีปัญหา) ทางเราได้ทําการตรวจสอบ ได้ทราบว่า Netscape เวอร์ชั่น 4.51 , 4.61 , 4.71 จะมีปัญหาเกิดขึ้น ส่วนเวอร์ชั่นเก่า เช่น Netscape เวอร์ชั่น 4.04 จะไม่เกิดปัญหา ทางด้าน Netscape เวอร์ชั่นใหม่ๆ ทางเรายังไม่ได้ทดลอง

ดังนั้นผู้ใช้ที่ต้องการทําแบบฝึกหัด ควรจะหันไปใช้ IE หรือ Netscape เวอร์ชั่นที่ไม่มีปัญหา ..
<:: back  

The WebPage Assisted Instruction for Aluminium
ภาควิชา ครุศาสตร์อุตสาหการ
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
© 2000 The WebPage Assisted Instruction for Aluminium. All rights reserved.