อลูมิเนียมบริสุทธิ์ในทางการค้า หมายเลข 1100

อลูมิเนียมบริสุทธิ์ในทางการค้าหมายเลข 1100 1100
ส่วนผสมทางเคมี (Chemical Composition)
อลูมิเนียม (Al)  : 99.00 แมงกานีส (Mn)  : 0.05
ซิลิกอน (Si)  : 1.00 สังกะสี (Zn)  : 0.10
เหล็ก (Fe)  : 1.00 ทองแดง (Cu)  : 0.05 - 0.20
    อื่น ๆ  : 0.05

   
   
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ (Thermal Properties)
อุณหภูมิหลอมเหลว 657 C
อุณหภูมิแข็งตัว 643 C
สัมประสิทธิ์การขยายตัวที่ 20 องศาเซลเซียส 23.6 um/m.K
ปริมาตร 68x10-6 m3/m3.K
ความร้อนจำเพาะ 904 J/kg.K
ความสามารถในการนำความร้อน O temper 222 W/m.K
ความหนาแน่น 2.71 g/cm3

   
   
คุณสมบัติทางกล (Mechanical Properties)

temper Tensile Strength (Mpa) Yield Strength (Mpa) Hardness (HB) Shear Strength (Mpa)

O
H12
H14
H16
H18


90
110
124
145
165


34
103
117
138
152


23
28
32
28
44


62
69
76
83
90

:> Temper (รายละเอียดเพิ่มเติม) ...

   
   
การนำไปใช้งาน (Application)
สามารถ นำไปใช้ ในการ ปรับปรุง คุณสมบัติ การกัดกร่อน และ การขึ้นรูปง่าย ตามความ ต้องการ ซึ่งคุณสมบัติ ของ ความแข็งแรง จะลดลง เช่น ภาชนะ บรรจุอาหาร และ สารเคมี ภาพ ภาชนะบรรจุอาหาร
ภาพ ภาชนะบรรจุอาหาร
นำไป ขึ้นรูป ในลักษณะ ของแผ่น , หลอด เพื่อใช้ ในงานต่างๆ เช่น ป้ายชื่อ
ส่วนประกอบของ งานเชื่อม
อุปกรณ์ที่ต้องการ รักษาความร้อน และ ควบคุมอุณหภูมิ
 
 
   
  top  
«

อลูมิเนียม (อะลูมิเนียม) บริสุทธิ์ในทางการค้าหมายเลข 1060