อลูมิเนียมบริสุทธิ์ในทางการค้า หมายเลข 1050

อลูมิเนียมบริสุทธิ์ในทางการค้าหมายเลข 1050 1050
ส่วนผสมทางเคมี (Chemical Composition)
อลูมิเนียม (Al)  : 99.50 แมงกานีส (Mn)  : 0.05
ซิลิกอน (Si)  : 0.25 แมกนีเซียม (Mg)  : 0.05
เหล็ก (Fe)  : 0.40 วานาเดียม (V)  : 0.05
ทองแดง (Cu)  : 0.05 อื่น ๆ  : 0.03

   
   
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ (Thermal Properties)
อุณหภูมิหลอมเหลว 657 C
อุณหภูมิแข็งตัว 646 C
สัมประสิทธิ์การขยายตัวที่ 20 องศาเซลเซียส 23.6 um/m.K
ปริมาตร 68.1x10-6 m3/m3.K
ความร้อนจำเพาะ 900 J/kg.K
ความสามารถในการนำความร้อน O tamper 231 W/m.K
ความหนาแน่น 2.705 g/cm3

   
   
คุณสมบัติทางกล (Mechanical Properties)

Tamper Tensile Strength (Mpa) Yield Strength (Mpa) Elongation (%) Shear Strength (Mpa)

O
H14
H16
H18


76
110
131
159


28
103
124
145


39
10
8
7


62
69
76
83

:> Temper (รายละเอียดเพิ่มเติม) ...

   
   
การนำไปใช้งาน (Application)
อุปกรณ์ต่างๆ ในรูปของท่อ ภาพ ท่อที่ผลิตจากอลูมิเนียม
ภาพ ท่อที่ผลิตจาก อลูมิเนียม
ภาชนะบรรจุอาหาร และ สารเคมี
อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับ กระบวนการ ทางการต้ม การกลั่น
อุปกรณ์ที่มี คุณสมบัติ ที่พับได้
ดินประสิว ในการทำ ดอกไม้ไฟ
 
 
 
   
  top  
«

อลูมิเนียม (อะลูมิเนียม) บริสุทธิ์ในทางการค้า กลุ่ม 1XXX

อลูมิเนียม (อะลูมิเนียม) บริสุทธิ์ในทางการค้าหมายเลข 1060

»