อลูมิเนียมบริสุทธิ์ในทางการค้า กลุ่ม 1XXX

อลูมิเนียมบริสุทธิ์ในทางการค้า 1xxx
ชนิดการนําไปใช้งาน (Typical Aluminium)
อลูมิเนียมบริสุทธิ์ในทางการค้า คือ อลูมิเนียม ที่มีปริมาณอลูมิเนียมต่ำสุด 99.3% ถึง 99.7% อลูมิเนียมที่มีความบริสุทธิ์มากๆ เหมาะสำหรับการนำไปใช้งาน เช่น ตัวนำไฟฟ้า และ แผ่นสะท้อนแสง เป็นต้น ส่วนอลูมิเนียมที่มีความบริสุทธิ์น้อย จะเพิ่มธาตุเหล็ก และทองแดงเข้าไป เพื่อที่จะใช้ผลิตอลูมิเนียม หมายเลข 1100 ซึ่งเป็นมาตรฐาน (Standard) ของอลูมิเนียมผสมในทางการค้า จะทําให้มีความยืดหยุ่น , ความอ่อน และคุณสมบัติการเชื่อมดีมาก อลูมิเนียมบริสุทธิ์ทางการค้าจะถูกนําไปใช้งาน ทางด้านเครื่องตกแต่ง เพราะมีความต้านทานการกัดกร่อนดีมาก
 
   
   
โครงสร้างจุลภาค (Microstructure)
โครงสร้างของอลูมิเนียมบริสุทธิ์ในทางการค้า (1XXX) แสดงลักษณะโดยมีโครงสร้างพื้น เป็นอลูมิเนียมบริสุทธิ์ เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างอื่น ธาตุที่ไม่ละลาย ในอลูมิเนียมบริสุทธิ์ทางการค้า ที่เป็นธาตุผสมหลัก คือ ธาตุเหล็ก(Fe)และซิลิกอน(Si) และธาตุที่ผสมมีการกระจายทั่วเนื้อโลหะอลูมิเนียม ตามขอบเขตที่ผสมลงไป ตั้งแต่มีการค้าอลูมิเนียมบริสุทธิ์ในทางการค้า มีธาตุเหล็กและซิลิกอน เป็นธาตุที่ผสมในอลูมิเนียม ธาตุที่ไม่ละลาย มีธาตุเหล็กและซิลิกอน เป็นส่วนประกอบพื้นฐาน ทำให้อลูมิเนียมบริสุทธิ์ในทางการค้ากลุ่มนี้ เปลี่ยนไป
.
ภาพที่1
ภาพโครงสร้างจุลภาค แผ่น อลูมิเนียม ผ่านการรีดเย็น หมายเลข 1100-H18 จุดสีดำเล็กๆ คือ FeAl3
ภาพ หมายเลข 1100-H18 (ภาพที่1)
ภาพที่2
ภาพโครงสร้างจุลภาค แผ่น อลูมิเนียม ผ่านการรีดเย็น หมายเลข 1100-O และ มีการให้ความร้อน จนเกิดการเกิด ผลึกใหม่ ทำให้เกรนมี ขนาดเท่ากัน จุดดำเล็กๆ คือ FeAl3
ภาพ หมายเลข 1100-O (ภาพที่2)
 
   
   
การนำไปใช้งาน (Application)
กลุ่มอลูมิเนียมบริสุทธิ์ในทางการค้า (1XXX) ที่มีความบริสุทธิ์มากๆ จะนำไปใช้ในการทำสายไฟฟ้า และแผ่นสะท้อนแสง ถ้ามีความบริสุทธิ์ต่ำลงมา จะมีความเหนียว และความยืดหยุ่น ซึ่งเหมาะกับการนำไปทำ พวกหม้อ , กระทะ , แผ่นอลูมิเนียมห่ออาหาร และ อลูมิเนียมที่ใช้ในการทำโลหะแผ่น
 
 
   
  top  
«

อลูมิเนียมขึ้นรูปเย็นและอลูมิเนียมขึ้นรูปเย็นผสม (Wrought Aluminium and Wrought Aluminium Alloys)

อลูมิเนียม (อะลูมิเนียม) บริสุทธิ์ในทางการค้า หมายเลข 1050

»